F/Symposiumin eettinen ohjeistus

Mikä F/Symposium?

F/Symposium on antirasistinen ja feministinen alusta, jonka tarkoituksena on luoda tilaa moniääniselle feministiselle keskustelulle ja tuoda yhteen eritaustaisia tekijöitä. Alustaa fasilitoivat Anna Paavilainen, Essi Vesala, Maria Junno, Olga Palo ja Sonya Lindfors. Moniäänisellä feministisellä keskustelulla tarkoitamme sitä, että me emme pyri konsensukseen. Erilaisille näkemyksille ja kokemuksille tulee olla tilaa, kuitenkin siten, että ilmapiiri säilyy kunnioittavana, turvallisena ja inklusiivisena.

Eri ihmisten taustoista, sukupuolista tai kokemuksista ei tule tehdä oletuksia, eikä niistä myöskään kysellä. Jokainen saa kertoa itsestään sen, mitä kokee tarpeelliseksi ja mielekkääksi.

Kaikkia alustan toimijoita (taiteilijat, tuottajat, tekninen henkilökunta, fasilitaattorit ja muut sisällöntuottajat) sekä yleisön jäseniä kohdellaan tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Syrjintä, häirintä tai seksuaalinen häirintä eivät ole sallittuja. Tämä koskee myös kielenkäyttöä. Emme käytä syrjivää, alistavaa, sortavaa ja loukkaava terminologiaa (erilaiset slurrit ja haukkumasanat).

Vapaus ja vastuu

F/Symposium perustuu luottamukselle ja tekemisen vapaudelle mutta myös vastuulle. Nämä eettiset ohjeistukset on huomioitu ja tuotu kaikkien tekijöiden ja vieraiden tietoon. Me emme ole täydellisiä, välillä (tai usein) epäonnistumme. Kannustamme kaikkia ottamaan vastuun sanomisistaan, teoistaan ja myös epäonnistumisistaan.

Mitä on syrjintä?

Yksinkertainen määritelmä syrjinnästä on se, että henkilöä kohdellaan epäsuosiollisesti tai henkilön kunniaa loukataan siten, että toimintaan löytyy yhteys ainakin yhteen seuraavista syrjinnän perusteesta:

 • sukupuoli; transsukupuolinen identiteetti tai epänormatiivinen sukupuolen ilmaisu

 • kulttuurinen tai etninen tausta

 • uskonto tai muu vakaumus

 • toimintakyky

 • seksuaalinen suuntaus

 • ikä

 • sosioekonominen asema

 • kansalaisuus

 • alkuperä

 • kieli

 • ulkonäkö

Syrjintä voi olla suoraa tai epäsuoraa. Riittämätön saavutettavuus, häirintä, seksuaalinen häirintä ja kehotus syrjintään ovat myös syrjinnän muotoja.

Mitä on häirintä/seksuaalinen häirintä?

Tapahtuman tekijöillä ja yleisöllä on oikeus olla tulematta seksuaalisesti häirityiksi. Tämä riippumatta siitä onko häiritsijä fasilitoija, työnantaja, kollega tai vieras. Häirintä on toimintaa joka loukkaa henkilön kunniaa, ja jolla on yhteys yhteen tai useampaan edellä mainituista syrjinnän perusteista.

Häirintä voi olla naurunalaiseksi tekemistä, tai alentavia yleistyksiä joilla on yhteys syrjintäperusteisiin. Häirintä voi olla luonteeltaan myös seksuaalissävytteistä. Seksuaalinen häirintä eroaa tavallisesta flirttailusta siten, että se on ei-toivottua. Kommenttien ja sanojen lisäksi tämä voi pitää sisällään kaikkea muuta ei-toivottua huomiota. Häirinnän kohde määrittelee sen, onko käytös hänen mielestään loukkaavaa ja solvaavaa.

Loppuun haluamme muistuttaa unelmoinnin tärkeydestä!

Tämä alusta on syntynyt tarpeesta löytää pehmeitä, hengittäviä, nautinnollisia, lempeitä, rakastavia, leikkisiä, outoja, hauraita, epämääräisiä, harhailevia ja solidaarisia alustoja, joissa voimme työskennellä rinnakkain erilaisina mutta samanarvoisina. Meillä on eri halut ja tarpeet, erilaiset energiat ja kapasiteetit, omat kivut ja hämmennykset, mutta voisimmeko silti juhlistaa, kannustaa ja tukea toisiamme?

F/Symposiumin puolesta
Anna, Essi, Maria, Olga ja Sonya

Essi Vesala